Hàng hóa

Giao dịch hàng hóa trên MT4 & MT5

Giao dịch nhiều loại CFD hàng hóa bằng một trong những nền tảng giao dịch hàng hóa phổ biến nhất – MT4 và MT5. Hàng hóa là một trong những sản phẩm được giao dịch nhiều nhất và được theo dõi chặt chẽ trên thị trường toàn cầu. Sử dụng cả MT4 và MT5, bạn có thể giao dịch các mặt hàng như:

Ready to start trading? Open an account today!