Chỉ số

Lợi ích của việc giao dịch Chỉ số

  • Tiếp xúc với nhóm cổ phiếu trong một giao dịch
  • Mua hay bán khớp lệnh nhanh
  • Đòn bẩy giao dịch lên tới 200: 1
  • Không có chi phí môi giới khi chỉ số giao dịch
  • Tiếp cận một trong những thị trường thanh khoản nhất trên thế giới